You are here

Nastavak aktivnosti Radne grupe za IDN

13. 07. 2016.

Povodom inicijative za proširenje tabele slova u okviru drugog nivoa nacionalnih domena .RS i .СРБ, članovi Radne grupe za IDN Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), sastali su se sa predstavnicima saveta nacionalnih manjina u Vojvodini.   

Tokom juna 2016. delegacija Radne grupe je posetila Nacionalni savet Rumuna i Savet nacionalne manjine Slovaka u Novom Sadu, kao i Nacionalni savet Makedonaca u Pančevu. Sastanci sa predstavnicima ovih saveta su bili prilika za razmenu informacija i predstavljanje aktivnosti RNIDS-a. Predlog projekta proširenja tabele slova je naišao na veliko odobravanje predstavnika manjina, uz konstataciju predstavnika slovačke nacionalne manjine da ni slovački nacionalni domen .SK nema u svom skupu slova specifična za slovačko pismo. U planu je potpisivanje sporazuma o saradnji sa pomenutim savetima, u cilju daljeg rada na realizaciji projekta, dodavanjem slova koja se koriste u rumunskom, slovačkom i makedonskom pismu.

Projekat integracije pisama nacionalnih manjina u .RS i .СРБ domenske prostore je pokrenut u oktobru 2015. Cilj ove inicijative je da u sklopu .RS domenskog prostora (koji trenutno podržava samo slova engleskog alfabeta), budu dostupna sva pisma nacionalnih manjina koja koriste latinicu (kao što su Hrvati, Slovenci, Mađari, Česi i drugi). Pored toga, planirano je proširenje i skupa slova u okviru ćiriličkog pisma na .СРБ domenu, slovima koja koriste nacionalne manjine poput Rusina, Makedonaca i Bugara.

Prvi praktični koraci u okviru ovog projekta već su napravljeni. Tokom 2015. uspostavljena je saradnja sa Nacionalnim savetom Vlaha, a održani su i sastanci sa Nacionalnim savetom Mađara, Nacionalnim savetom bunjevačke nacionalne manjine i Hrvatskim nacionalnim vijećem. Inicijativa je takođe naišla na podršku Saveza jevrejskih opština i Nacionalnog saveta Čeha.