You are here

O odgovornosti internet posrednika za onlajn sadržaj na skupu u Budimpešti

25. 09. 2019.

Stručni skup pod nazivom „COMPACT Budapest Symposium on the liability of intermediaries“ održan je tokom septembra na Pravnom fakultetu ELTE univerziteta u Budimpešti sa ciljem da razmotri pitanje odgovornosti internet platformi i internet posrednika u pogledu postavljenog sadržaja. Razgovaralo se o obavezama internet posrednika i politikama platformi koje se primenjuju prilikom pojave nelegalnog sadržaja i njegovog uklanjanja.

Učesnici su diskutovali i o problemu cenzure i istakli da je granica ka cenzuri izuzetno tanka kada je reč o blokiranju sadržaja na internetu. Pomenuto je takođe da se sa problemom cenzure ne suočavaju samo zemlje afričkog i azijskog kontinenta, već da to predstavlja izazov i na evropskom tlu.

Učesnici skupa su razmatrali mogućnost vansudskog rešavanja slučajeva spornog sadržaja na internetu iznoseći različite predloge. Sistem uspostavljen za rešavanje sporova u vezi naziva domena istaknut je kao primer dobre prakse.

Dejan Đukić, rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova RNIDS-a, izlagao je na temu odnosa nacionalnih registara najvišeg nivoa prema pitanjima sadržaja i zloupotreba („ccTLD registries status on content and abuse issues“). Predstavio je model organizovanja RNIDS-a kao multistekholder organizacije i način donošenja pravila i politika registracije naziva domena u skladu sa ovakvim modelom organizovanja.

Tokom izlaganja obrazložio je modele zaštite prava koji postoje u okviru .rs i .срб domena, što uključuje postupak rešavanja sporova u vezi naziva domena, postupak po prigovorima u vezi povreda pravila registracije i postupak dostavljanja podataka o registrantima nadležnim organima i drugim licima koja poseduju ovlašćenje za pribavljanje tih podataka.

Pored iskustava RNIDS-a, osvrnuo se i na prakse, zaključke i stavove evropskih nacionalnih registara o nelegalnom sadržaju na internetu koji su sumirani u dokumentu koji je objavio CENTR.

Foto: RNIDS