You are here

Odobrena sponzorstva za projekte prijavljene u četvrtom kvartalu 2020. godine

30. 12. 2020.

Upravni odbor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) odredio je projekat čiju će realizaciju Fondacija RNIDS finansijski podržati u predstojećem periodu, a koji je prijavljen tokom četvrtog kvartala 2020. godine.

Shodno odluci Upravnog odbora od 28. decembra 2020. biće sponzorisan projekat Matematičke gimnazije – MG info.

Od raspisivanja trajnog konkursa za dodelu sponzorstava RNIDS je do sada podržao realizaciju ukupno osam projekata. Podržana su tri projekta prijavljena tokom trećeg kvartala – konferencija „Bizit d!Bussines 2020 live i online“, konferencija “E-trgovina 2020“ i izdavanje elektronskog dvonedeljnika „ICT Bilten“, kao i pet projekata prijavljenih tokom drugog kvartala 2020: „Deskon hakaton“, TV serijal „Moj domen“, edukativni skup „Kako unaprediti poslovanje primenom digitalne transformacije?“, konferencija „Biblioteke na internetu tokom pandemije COVID 19“ i „Galerije i muzeji“, projekat virtuelizacije i digitalizacije izložbi.

Konkurs je u toku, a o projektima koji budu prijavljeni u prvom kvartalu 2021. godine Upravni odbor RNIDS-a odlučivaće u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.

Trajni javni Konkurs za dodelu sponzorstava za projekte i aktivnosti namenjene promovisanju interneta, povećanju internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i poboljšanju informacione bezbednosti u Srbiji deo je društveno-odgovornih aktivnosti RNIDS-a.