You are here

Održan RNIDS-ov Regionalni TLD forum

04. 03. 2019.

U hotelu Metropol Palas u Beogradu, 4. marta održan je Regionalni TLD (Top Level Domain) forum, čiji je domaćin bila Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS). Forum je okupio predstavnike registara najvišeg nivoa iz Srbije, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Sa kolegama iz regiona razmotrene su značajne, aktuelne teme, razmenjena iskustva i znanja sa regionalnih tržišta. Reči je bilo o sistemima naplate prema registrima, o pritužbama u vezi sa sadržajem koje se sve češće upućuju registrima, kao i iskustvima sa arbitražnim rešavanjem sporova u vezi sa domenima. Pored toga, razgovaralo se i o Uredbi e-IDAS, kojom se uređuje elektronska identifikacija na digitalnom tržištu Evropske unije i sistemima digitalne identifikacije.

Jedna od tema bila je i učešće regionalnih registara u radu međunarodnih organizacija, pre svega ICANN-a (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Sa posebnom pažnjom govorilo se o saradnji sa ovlašćenim registrima, između ostalog i u domenu marketinga. Kolege iz regiona na čijim je tržištima omogućena registracija IDN (Internationalized Domain Name) domena, podelili su informacije o broju registrovanih domena i trendove registracije takvih domena.

U posebnom tematskom bloku Foruma u fokusu su bila pitanja bezbednosti registara, kao i saradnja sa nacionalnim CERT-ovima.