You are here

Održana radionica za ovlašćene registre o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

31. 07. 2019.

U susret početku primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (21. avgust 2019. godine) Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) organizovala je 30. jula u hotelu Falkenštajner radionicu na temu usklađivanja sa novim Zakonom za kolege iz ovlašćenih registara RNIDS-a. Radionicu je održala Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara u kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i nedavno doneti podzakonski akti važna su tema za firme čiji su segmenti poslovanja vezani za domensku industriju, s obzirom da sama registracija naziva domena implicira i obradu podataka o ličnosti.

Tokom radionice Nevena Ružić ukazala je na osnovna načela Zakona, pojasnila šta podrazumeva terminologija koja se koristi, koje su obaveze rukovalaca podacima, ali i pojasnila detalje vezane za imenovanje lica za zaštitu podataka u preduzećima. Objasnila je i kojim se smernicama voditi da bi se uvažio princip transparentnosti tj. kako da pojedinci na adekvatan način budu informisani o postupku prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Kolege su imale prilike da postave pitanja i razjasne nedoumice u vezi sa svojom ulogom rukovalaca podacima. Pored toga, diskutovalo se i o evropskoj praksi na ovom polju i efektima primena Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Foto: RNIDS