You are here

Popunite ICANN-ovu anketu

28. 03. 2014.

Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve (ICANN), međunarodna organizacija koja upravlja sistemom imena i brojeva na Internetu, počela je izradu strategije za šire i kvalitetnije uključivanje različitih zainteresovanih strana iz Evrope u svoj rad (ICANN Engagement Strategy for Europe - IESE).

RNIDS, kao registar nacionalnih .RS i .СРБ internet domena, priključuje se ovoj inicijativi i poziva korisnike Interneta u Srbiji da popune anketu o tome koliko su upoznati sa aktivnostima ICANN-a. Tema ankete su i načini na koji se evropska zajednica može uključiti u rad ICANN-a i mogućnosti za uspostavljanje kvalitetnije saradnje svih zainteresovanih strana u budućnosti.

Anketu možete popuniti ovde