You are here

Slobodan Marković izabran u IGF MAG

18. 12. 2014.

Slobodan Marković, savetnik direktora RNIDS-a za IKT politike i odnose sa internet zajednicom, izabran je za člana Multiakterske savetodavne grupe (Multistakeholder Advisory Group - MAG), koja savetuje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o programu i rasporedu Foruma o upravljanju Internetom (Internet Governance Forum - IGF).

MAG se sastoji od 55 članova, koji su predstavnici država, privatnog sektora, civilnog društva, akademske zajednice i organizacija koje upravljaju tehničkom infrastrukturom Interneta. Proces pripreme narednog IGF-a, zakazanog za novembar 2015. u brazilskom gradu Joao Pesaoa, počeo je 3. decembra 2014,  javnim konsultacijama i sastankom MAG-a u sedištu Međunarodne unije za telekomunikacije u Ženevi. Priprema IGF 2015. nastaviće se konsultacijama unutar MAG-a, ali i kroz dijalog sa širom internet zajednicom. Svi zainteresovani mogu da prate ovaj proces i uključe se u njega putem sajta www.intgovforum.org, kao i učešćem u nizu regionalnih IGF skupova, poput Evropskog dijaloga o upravljanju internetom – EuroDIG, u Sofiji, početkom juna 2015.

Slobodan Marković zaposlen je u RNIDS-u od februara 2014, kao savetnik direktora za IKT politike i odnose sa internet zajednicom. Zadužen je za praćenje globalnih i nacionalnih politika u vezi sa registracijom naziva domena i drugim temama od značaja za upravljanje Internetom, kao i održavanje odnosa sa akterima domaće internet zajednice, posebno sa državnim organima i organizacijama koje se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama.

IGF je glavni globalni forum za diskusiju o javnim politikama u vezi sa Internetom, koji, počev od 2005, jednom godišnje saziva generalni sekretar UN. Stvoren je na Svetskom samitu o informacionom društvu (WSIS) 2005. kao rezultat kompromisa između koncepta upravljanja Internetom od strane država, sa jedne strane, i privatnog sektora, sa druge strane. IGF ne usaglašava rezolucije i ne donosi obavezujuće odluke, već sa različitih pozicija osvetljava teme od značaja za upravljanje Internetom, doprinoseći tako povećanju razumevanja između različitih aktera i stvarajući osnovu za odluke koje usvajaju druge institucije, kao što su ICANN, ITU ili WIPO.

VIŠE INFORMACIJA: www.intgovforum.org