You are here

Održana panel diskusija ”Gospodari Interneta - promena u upravljanju”

11. 04. 2014.

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), je 10. aprila, u saradnji sa Centrom za promociju nauke, organizovao panel diskusiju na temu "Gospodari Interneta - promena u upravljanju"

Povod za ovaj događaj bila je odluka Ministarstva trgovine SAD iz marta ove godine da započne ključnu fazu globalizacije u upravljanju Internetom, u kojoj on prestaje da bude pod kontrolom SAD. Tim povodom ICANN (Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve) je pokrenuo globalni proces konsultacija o tome kako novi „multiakterski“ sistem upravljanja Internetom treba da izgleda. Cilj panel diskusije u Centru za promociju nauke bilo je informisanje javnosti i podsticanje domaće internet zajednice da se i ona uključi u ovaj globalni konsultativni proces. Pitanja privatnosti, skorašnjih globalnih afera i mogućih pravaca budućeg razvoja Interneta, posebno su privukla pažnju publike.

Ko upravlja a ko vrši nadzor?

„Multiakterski“ ili „multistejkholderski“ sistem je najkomplikovaniji sistem upravljanja koji su ljudi smislili.“, rekao je Danko Jevtović, direktor RNIDS-a. Zašto onda SAD insistiraju da upravo ovakav sistem bude osnova novog pristupa upravljanju globalnom mrežom? Zato što on podrazumeva široko učešće svih zainteresovanih strana, od internet provajdera, država, velikih organizacija pa do krajnjih korisnika Interneta. U ovakvom sistemu sve zainteresovani akteri bi podjednako učestvovali u nadzoru nad time kako ICANN sprovodi tzv. IANA funkcije.

Internet uprava za dodeljene brojeve ili IANA je deo ICANN-a u kome par zaposlenih ljudi  održava jedinstvenu tabelu sa domenima najvišeg nivoa (kao što su .RS ili .UK, na primer). „Ovo u praksi znači da jedna država može zatražiti brisanje internet domena najvišeg nivoa neke druge države, i ICANN to može odobriti. Zato je nephodno nadzirati njegov rad.“, objasnio je Jevtović. Međutim, ne dopada se svim globalnim igračima činjenica da je ova kritična funkcija upravljanja Internetom pod direktnim nadzorom SAD (tačnije: agencije Ministarstva trgovine SAD) sa kojom ICANN ima ugovor do septembra 2015. Nikada se u istoriji Interneta nije desilo da je internet domen najvišeg nivoa neke zemlje obrisan čak ni tokom oštrih političkih sukoba ni diplomatskih razmirica, ali se pritisci i zahtevi za promenama gomilaju.

„Snouden afera je ubrzala promene u upravljanju Internetom, iako to SAD nikad neće priznati“, rekao je Vladimir Radunović, koordinator edukativnih i trening programa e-Diplomatije u "Diplo fondaciji". Argentina i Brazil su nakon izbijanja ove afere i otkrivanja podataka o globalnom prisluškivanju, po prvi put postavile pitanje kontrole Interneta pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. „Da bi smirio reakciju Brazila kao jedne od vodećih ekonomija i zemlje sa jasnom ditigalnom strategijom, ICANN je inicirao organizaciju Net Mundial-a.“, objasnio je Radunović i dodao da će se na ovom važnom međunarodnom skupu krajem aprila u Sao Paolu, okupiti svi globalni akteri oko teme budućnosti upravljanja Internetom.

Uloga Srbije u globalnim procesima

Milan Janković, direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL), smatra da je diskusija o budućnosti upravljanja Internetom važna, ali da zaštita ljudskih prava i mogućnost širokopojasnom pristupu Internetu moraju da budu ključna pitanja u ovom procesu. „Građani su ti koji svakodnevno koriste Internet i treba im dati najširi mogući pristup“, dodao je Janković. Privatnost na Internetu, poštovanje Zakona o zaštiti o podataka o ličnosti i kontrola sadržaja posebno s u interesovala publiku koja je takođe postavila pitanje kako se Srbija može uključiti u globalnu debatu o upravljanju Internetom?

Srbija ima predstavnike u organizacijama kao što su ICANN, Savet Evrope, Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), Internet društvo (ISOC) i Forum o upravljanju Internetom (IGF) i može aktivno da doprinese procesu konsultacija o tome kako će novi sistem upravljanja Internetom izgledati u budućnosti. „Srbija treba da formira svoje lokalno i globalno stanovište po pitanju upravljanja Internetom i što se više budemo uključivali, to će nas akteri ovog procesa više slušati“, rekao je Marko Đorđević, programer i aktivista srpskog ogranka ISOC-a.

RNIDS je aktivno uključen u rad ICANN-a i nastaviće sa aktivnostima obaveštavanja javnosti o ovoj temi. „Slično kao i IANA, RNIDS upravlja tabelom internet domena najvišeg nivoa ali na lokalnom nivou. Kao registar nacionalnih .RS i .СРБ  internet domena, mi se smatramo globalnim akterima koji se mogu angažovati na pitanjima planiranja budućnosti upravljanja Internetom.“, zaključio je Danko Jevtović, direktor RNIDS-a i pozvao domaću internet zajednicu da se uključi u globalni proces konsultacija.

Kao deo aktivnosti, RNIDS je takođe omogućio domaćim korisnicima Interneta da besplatno preuzmu korisnu literaturu na temu upravljanja Internetom:
• Dr Jovan Kurbalija, "Uvod u upravljanje Internetom" (PDF, 4 MB)
Ko upravlja Internetom u svetu i u Srbiji? (PDF, 888 KB)

Objašnjenja pojmova:

Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) je organizacija odgovorna je za rukovođenje globalnom strukturom Interneta, koja se sastoji od IP adresa, naziva domena (gTLD i ccTLD) i glavnih DNS servera. Više na: www.icann.org

Internet uprava za dodeljene brojeve (Internet Assigned Numbers Authority - IANA) deluje pod okriljem ICANN-a i odgovorna je za koordinaciju ključnih elemenata funkcionisanja Interneta: DNS Root Zone, IP adrese, AS brojevi i registri internet protokola. Više na: www.iana.org

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) je stručna, nevladina i nedobitna Fondacija obrazovana radi upravljanja nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ, tako da se ostvaruje opšti interes svih građana Srbije. Više na: www.rnids.rs