You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

12. 06. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku usluge izrade i održavanja internet sajta домен.срб / domen.rs Rok za dostavljanje ponuda je 26. jun 2017. do 15.00 i sve ponude moraju da sadrže sve zahtevane...
17. 05. 2017.
Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 18. aprila 2017...
08. 05. 2017.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje konkurs za radno mesto IKT inženjer Zadaci i obaveze: Vrši dnevnu proveru rada DNS sistema i ostalih IKT servisa i priprema dnevni izveštaj o radu Rešava neregularnosti rada DNS sistema i ostalih IKT servisa...
20. 04. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje javni poziv za: Imenovanje dva člana Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine ugledni...
29. 03. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga u postupku izbora direktora RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa potrebnih u postupku...
20. 03. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku knjigovodstvenih usluga Rok za dostavljanje ponuda je 4. april 2017. do 15.00 i sve ponude moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Ponude će biti otvorene...
12. 12. 2016.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku usluge izrade Akta o bezbednosti IKT sistema RNIDS-a Ovaj postupak nabavke se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS. Ponuda mora biti u celini...
28. 11. 2016.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku mrežne opreme (Switch) Ponude se dostavljaju do 8. 12. 2016, do 15:00 časova, i moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Otvaranje ponuda će se obaviti...

Pages