You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

24. 05. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za nabavku Konsultantsih usluga u postupku izbora direktora RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa potrebnih u...
01. 05. 2013.
RNIDS poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtima dokumenata „Etički kodeks“ i „Pravilnik o politici i postupku sprečavanja sukoba interesa“. Svoje komentare i sugestije možete dostaviti na adresu javna.rasprava@rnids.rs, najkasnije do 14. maja 2013. godine.
30. 04. 2013.
Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 29.aprila 2013....
29. 04. 2013.
Upravni odbor RNIDS-a je doneo odluku o ponavljanju javnog poziva za imenovanje Internog revizora: Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Internog revizora Zadatak Interne revizije je da obezbedi Upravnom odboru RNIDS-a...
02. 04. 2013.
Upravni odbor RNIDS-a je, na juče održanoj sednici, usvojio izmenjen tekst javnog poziva za imenovanje Internog revizora: Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Internog revizora Zadatak Interne revizije je da obezbedi...
18. 03. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Internog revizora   Zadatak Interne revizije je da obezbedi Upravnom odboru RNIDS-a nezavisno  i objektivno mišljenje o stepenu u kome upravljanje rizicima, kontrola i upravljanje...
04. 02. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor   Članova Upravnog odbora   Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a....
30. 01. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Članova Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine ugledni...

Pages