You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

30. 01. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Članova Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine ugledni...
08. 01. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Internog revizora Zadatak Interne revizije je da obezbedi Upravnom odboru RNIDS-a nezavisno  i objektivno mišljenje o stepenu u kome upravljanje rizicima, kontrola i upravljanje...
23. 10. 2012.
Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), u saradnji sa dizajnerskom zajednicom okupljenom oko portala GreenDesign.rs, pokrenuo je konkurs za dizajn infografika o .RS domenu i obezbedio adekvatnu nagradu za pobednika. GD zajednica okuplja više hiljada dizajnera koji svoju kreativnost...
20. 08. 2012.
Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 5. jula 2012....
18. 07. 2012.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge: Projektovanje sistema za registraciju naziva internet domena   Zadaci projektanta su:   Analiza funkcionalnosti programskog rešenja koje je...
22. 06. 2012.
Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje Javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge sekundarnog DNS servisa za najviše dvadeset infrastrukturnih zona i skoro 80.000 internet naziva. Očekuje se da će ovaj broj rasti, pre svega, zbog brzog rasta internet...
22. 06. 2012.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije Objavljuje poziv za nabavku usluge: ''REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. 2013. I 2014. GODINU'' Revizija finansijskih izveštaja će se izvršiti u skladu sa važećim propisima Republike Srbije o računovodstvu i reviziji, kao i...
27. 03. 2012.
Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS, www.rnids.rs) je nezavisna, stručna, nevladina i neprofitna Fondacija koja upravlja nacionalnim internet domenom Srbije. RNIDS je osnovan 2006. godine  u cilju ostvarenja opštih interesa svih građana Srbije, uz poštovanje principa...

Pages