You are here

RNIDS na regionalnom Universal Acceptance Day forumu u Jerevanu

29. 03. 2023.

Regionalni Universal Acceptance Day forum okupio je u Jerevanu u Jermeniji predstavnike različitih organizacija iz Istočne Evrope. Forum je deo globalne inicijative Universal Acceptance Day (UA Day), odnosno Dana univerzalne prihvatljivosti za čije je obeležavanje izabran 28. mart, a koju je pokrenula Universal Acceptance Steering Group (UASG).

Na panelu „Univerzalna prihvatljivost internacionalizovanih naziva domena (IDN) i načini njihove promocije“ govorio je Dejan Đukić, direktor Fondacije RNIDS. On je objasnio da su oba srpska nacionalna domena zapravo internacionalizovani, na prvom (.срб), odnosno na drugom (.rs) nivou. Međutim, analizirajući položaj ćirilice na internetu i dominaciju sadržaja na latinici, objasnio je da je pristup RNIDS-a promociji .срб domena zapravo promocija upotrebe ćiriličkog pisma na internetu. Govorio je o ulaganju RNIDS-a u povećanje alata i resursa za kreiranje sadržaja na ćirilici i to putem izrade i poklanjanja fontova srpske ćirilice prevashodno kreiranih za ekranski prikaz. Ova aktivnost koja traje već više od četiri godine, jer su do sad poklonjene četiri takve familije fontova, naišla je na odličan odziv kreatora sadržaja za internet – od dizajnera do veb-divelopera, pa poklonjeni fontovi vode svoj aktivan život na stranicama sajtova, kao deo vizuelnih identiteta brendova i tako dalje.

On je ukazao i na značaj edukacije o IDN-ovima i dela zajednice koja je više okrenuta tehničkim rešenjima, pa je govorio i o WHOIS hakatonu koji je RNIDS, u saradnji sa kompanijom Quantox Technology, a uz podršku UASG, organizovao 2021. godine. Tokom hakatona deset timova izabranih da učestvuju isporučili su deset sasvim funkcionalnih rešenja koja impliciraju upotrebu, tj. pretragu internacionalizovanih naziva domena. No, kako je istakao Đukić, najveći uspeh hakatona je upravo činjenica da je tom prilikom većina mladih koji su učestvovali po prvi put došla u ozbiljniji kontakt sa IDN-ovima, stekla znanja o njima, njihovoj upotrebi i celom pokretu za Univerzalnu prihvatljivost.

Tokom ceremonije otvaranja uvodni govor kao predstavnik ICANN-a (Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve) održao je Danko Jevtović, potpredsednik borda direktora ICANN-a i član Upravnog odbora RNIDS-a. On je istakao da ova organizacija energično podržava digitalno inkluzivan i multijezičan internet i to putem omogućavanja upotrebe lokalnih jezika i pisama u nazivima domena. Rekao je da u svetu živi gotovo osam milijardi ljudi, da je od toga 5.3 milijarde korisnika interneta, a da će ih ubrzo biti još milijardu, posebno iz delova sveta u kojima se ne koristi engleski jezik. Upozorio je na jezičku barijeru i činjenicu da mnogo ljudi širom sveta i dalje ne može da koristi sve potencijale interneta samo zato što nije u mogućnosti da koristi naziv domena ili imejl adresu na svom maternjem jeziku. Jevtović je rekao da internacionalizovani nazivi domena nisu samo način da se podrži multijezičnost na internetu, već i način da organizacije, vlade i biznisi sa građanima i korisnicima komuniciraju na jeziku i pismu koje ti korisnici biraju.

Upravljačku grupu za Univerzalnu prihvatljivost (UASG) ustanovio je ICANN uz podršku velikih tehnoloških kompanija sa ciljem da se reši „pitanje“ internacionalizovanih naziva domena, kao i novih generičkih domena, te da njihova upotreba na internetu i u softverskim rešenjima bude ravnopravna u odnosu na domene koji koriste isključivo engleski alfabet.