You are here

RNIDS postao član međunarodne organizacije RIPE NCC

21. 10. 2016.

RIPE NCC member

Konferencija suosnivača Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), donela je odluku o pridruživanju organizaciji RIPE NCC, koja upravlja numeričkim internet resursima u regionu Evro-Azije i Bliskog istoka. Ova odluka je doneta na prvoj elektronskoj sednici Konferencije suosnivača koja je održana od 8. do 13. septembra 2016.

RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) je Koordinacioni centar Foruma evropskih IP mreža, jedan od pet svetskih regionalnih internet registara (RIR), nadležan za teritoriju Evrope, Bliskog Istoka i Centralne Azije. Članovi organizacije su lokalni registri kojima RIPE NCC dodeljuje IP adrese i AS brojeve, bez kojih Internet ne bi mogao da funkcioniše.

RNIDS je 2015. bio domaćin SEE4 RIPE NCC - regionalnog sastanka mrežnih inženjera za Jugoistočnu Evropu, a RIPE NCC je podržao Konferenciju Grupe mrežnih operatora Srbije (RSNOG) i SEEDIG 2016 – skup  o u upravljanju Internetom u jugoistočnoj Evropi.

Pristupanjem ovoj organizaciji, RNIDS će imati mogućnost da sve IP resurse koje trenutno koristi objedini pod svojim korisničkim nalogom. Članstvo će takođe omogućiti unapređivanje sopstvenih organizacionih kapaciteta kroz obuke i razmenu iskustava na seminarima i sastancima koje organizuje RIPE NCC, i još bolju saradnju i partnerstvo u oblasti upravljanja Internetom u regionu jugoistočne Evrope.

VIŠE INFORMACIJA: https://www.ripe.net