You are here

SEEDIG 7 sesija onlajn – internet je vaš maternji jezik

21. 06. 2021.

Prvi događaj u seriji SEEDIG 7 pod nazivom „Internet je vaš maternji jezik: Univerzalna prihvatljivost“, održan je 21. juna putem platforme Zum.

U pozdravnom govoru Dejan Đukić, direktor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), izrazio je zadovoljstvo što je RNIDS partner ovog događaja i nadu da se događaji ovog tipa uskoro neće održavati samo onlajn. Đukić je istakao značaj teme Univerzalne prihvatljivosti, odnosno prihvatanja validnih naziva domena i adresa e-pošte, bez obzira na korišćeno pismo, od strane svih internet aplikacija, uređaja i sistema, i zaključio da je ključno korisnicima pružiti mogućnost izbora, odnosno funkcionalnog korišćenja interneta i na maternjem jeziku.

Tokom uvodnog izlaganja Danko Jevtović, član Upravnog odbora ICANN-a, naglasio je da je postojanje IDN-a (internacionalizovani nazivi domena) veoma značajno za bolju povezanost među ljudima. „Ljudi celog sveta su onlajn, a kako nije svima prvi jezik engleski, Univerzalna prihvatljivost je jedna od globalnih inicijativa da internet progovori lokalnim jezicima i prihvati lokalna pisma, i ICANN na tome vredno radi“, objasnio je Jevtović.

Nakon uvodnog izlaganja usledio je panel kojim je moderirao Dušan Stojičević, Gransy, a tokom kog se razgovaralo o strategijama angažovanja stejkholdera za saradnju na polju Univerzalne prihvatljivosti. Marija Kolesnikova iz Regionalne koordinacione grupe za Univerzalnu prihvatljivost za Centralnu i Istočnu Evropu, ukazala je da značaj saradnje sa vladama i podrška vladinih tela za očuvanja lokalne kulture, jezika i identiteta, podsticanje upotrebe službenog jezika određene države na internetu i obezbeđivanje bolje komunikacije sa korisnicima interneta doprinose bržem usvajanju Univerzalne prihvatljivosti.

Kristina Hakobian, iz organizacije Internet Society Jermenija, naglasila je da je vladama pre svega potrebno objasniti šta je Univerzalna prihvatljivost i zašto je ona značajna, organizovati treninge i obuke za predstavnike institucija, kao i pospešiti samu saradnju vlade i privatnih kompanija.

Dijana Milutinović, RNIDS, ukazala je na značaj podizanja svesti o Univerzalnoj prihvatljivosti kod korisnika interneta. „Holističkim pristupom, kroz medije, kampanje putem digitalnih kanala, realizaciju događaja i projekata, partnerstva sa različitim akterima, ljude treba informisati, uključiti i zainteresovati“, objasnila je Dijana Milutinović. Jači i glasniji zahtevi korisnika interneta da upotrebljavaju internet na maternjem jeziku svakako će uticati na raspoloženje velikih tehnoloških kompanija da na njih odgovore, ali i pojačati podršku vladinog sektora Univerzalnoj prihvatljivosti. 

Direktor kompanije Governance Primer Consultancy, Mark Dejtisgeld, ukazao je na jaz koji postoji u komunikaciji ljudi koji se bave tehničkom i komunikacionom stranom teme Univerzalne prihvatljivosti i predložio više edukacije i ohrabrenja ljudima da postavljaju pitanja. Sugerisao je da su javno - privatna partnerstva, o kojima se kao modelu saradnje tokom panela govorilo, put koji može da bude izuzetno efikasan, ali ne i skup, ka cilju potpune višejezičnosti na internetu.